PROJEKT LAS – Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline »ENOTOUR-2«

Naložbo Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline »ENOTOUR-2« financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Operacija LAS »Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline«, s kratkim nazivom »ENOTOUR 2« je logično nadaljevanje uspešnega projekta ENOTUR na temo inovativnega povezovanja za razvoj vinogradništva in enoturizma spodnje Vipavske doline.

KLJUČNI NAMEN nadaljevanje projekta ENOTUR kot operacija LAS »ENOTOUR 2« je vzpostaviti povezovanje vinarjev območja LAS, prenosi dobrih praks in terenskih izkušenj med vinarji in vinarji celotnega območja LAS, nadaljevanje spremljanja vinogradov in analize grozdja in vina ter izvedbe predstavitvenih degustacij za blagovno znamko »Vipavska dolina – Terase Izbrano« ter dvig prepoznavnosti območja v širši regiji, nacionalni ravni, ter Izdelava koncepta in idejne osnove za Tehnološki center za kmetijstvo v Dornberku.

S predlagano projektno idejo želimo na področju izboljšati povezavo med turističnimi ponudniki, pridelovalci lokalnih kmetijskih proizvodov (vina…) in raziskovalnimi inštitucijami, ki  bodo s prenosom znanja skrbele za strokovno podporo v izboljšavi in zaščiti lokalne oznake porekla pridelkov (nadaljevanje projekta Enotur). V sklopu projekta se bodo utrdili temelji za skupen razvoj, upravljanje in trženje turistične destinacije goriškega zaledja na področju enoturizma. Projekt podpira razvoj agroturizma skozi boljše izkoriščanje naravnih danosti, človeških virov, lokalnih pridelkov in produktov, razvoj novih turističnih proizvodov in storitev ter promociji.

V okviru projekta partnerji zasledujejo:

  • Širitev članstva Konzorcija in pridobivanje vinarjev iz celotnega območja LAS V objemu sonca.
  • Nadaljevanje spremljanja vinogradov in analize grozdja in vina ter izvedba degustacij za blagovno znamko ‘Vipavska dolina – Terase Izbrano’.
  • Prenos znanja v obliki predstavitev in praktičnih delavnic na temo o trajnostnem vinogradništvu, sodobnih tehnologijah ter ohranjanju biodiverzitete.
  • Promocija na nacionalni in mednarodni ravni.
  • Priprava predstavitvenih vsebin z lokalnimi značilnostmi za namene ureditve informativnih tabel na lokacijah območja LAS V objemu sonca; Branik, Dornberk, Šempas, Vrtojba, Bukovica, Miren.
  • Priprava predloga eno dnevnega doživljajskega dogodka na temo »tradicija – kulinarika – vino« z vlakom na relaciji: Šempetra pri Gorici – Prvačina – Dornberk – Branik na grad Rihemberk in downhill.
  • Izdelava koncepta in idejne osnove za Tehnološki center za kmetijstvo v Dornberku, posnetek stanja: priprava vsebin za postavitev Tehnološkega centra za kmetijstvo v Dornberku, vsebine, projektantska zasnova.

GLAVNI CILJ projekta je ohranjati naravne danosti, naravne vrednote,  biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino za trajnostni (turistični) razvoj območja.

Projekt LAS spodbuja ohranjanje biodiverzitete, tako da spodbuja vpeljavo naravnih elementov kot so zeleni pasovi, poraščenimi naravnimi pregradami (npr. živa meja), ekološka pridelava, zmanjšanje uporabe herbicidov, idr. bo vinogradnikom še bolj podrobno predstavljena na delavnicah.

Spodbuja in ustvarja možnosti (več mogočih točk: na Rihemberku, v Dornberku) za izvajanje degustacij vin iz t.i. ‘spontanih fermentacij’, kjer za fermentacije uporabljamo mikrofloro iz samega vinograda. Nadaljevanje projekta ENOTOUR 2 se usmerja tudi v  ustvarja pogojev postavitve in tehnološkega centra za kmetijstvo, kjer bodo lahko mladi potencialni kmetje pridobivali strokovna, praktična znanja kako uporabljati zelene pasove, ekološko pridelavo in manjšo uporaba herbicidov v vinogradih ter tako osnovali nove poslovne priložnosti s področja ekološkega kmetovanja.

Načrtovanje in urejanje prostorov, kjer bo glavno aktivnost podajanje strokovnih znanj s področja okolju prijaznega vinogradništva in promocija ekološko pridelanih vin, se bodo lepo povezovali z novo ponudbo / novimi vsebinami aktivnega preživljanja prostega časa, kot je gorsko kolesarjenje, pohodništvo, tematske poti.

Želite izvedeti več?

PROJEKT LAS Razvoj novih poencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline »ENOTOUR-2«
Naziv prijavitelja / vodilnega partnerja operacije LAS: LAS V objemu sonca, vodilni partner RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica
Ostali partnerji: Mestna občina Nova Gorica

Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

Kmetijski inštitut Slovenije

KGZ Nova Gorica

Zavod Konzorcij vinarjev Vipavske doline

Občina Renče-Vogrsko

Občina Šempeter-Vrtojba

Občina Miren-Kostanjevica

ZTKMŠ Brda

KS Branik

Skupna vrednost celotne operacije LAS: (z DDV, EUR) 140.950,85 EUR
Vrednost upravičenih stroškov operacije LAS: (brez DDV, EUR) 111.996,56 EUR
Zaprošena vrednost sofinanciranja ESRR: (v EUR) 89.597,25 EUR
Začetek operacije LAS: 01.07.2022
Zaključek operacije LAS: 30.06.2023
Trajanje operacije LAS: 12
Back to top
Preskoči na orodno vrstico