Športno društvo Branik je bilo ustanovljeno že leta 1976 z namenom, da se povežejo osebe, ki se ukvarjajo s športom in rekreacijo predvsem na območju KS Branik in s tem omogoči boljše pogoje za zdravo in uspešno življenje občanov.

Cilji društva so:

  • skrb za vključevanje kar največ zainteresiranih občank in občanov krajevne skupnosti v športno in rekreacijsko aktivnost,
  • skrb za opremo in inventar ter vzdrževanje igrišč in objektov v lasti KS namenjenih izvajanju športno-rekreativne dejavnosti,
  • skrb za usposabljanje strokovnih kadrov in izpopolnjevanje članstva za vodenje aktivnosti in vključevanje v različna ligaška tekmovanja,
  • ustvarjanje pogojev za kulturno, zabavno in družabno življenje članov društva in ostalih občank in občanov KS Branik
  • povezovanje z drugimi sorodnimi društvi v kraju, območju in RS.

Za doseganje namena in ciljev društva se izvajajo različne nepridobitne aktivnosti, ki omogočajo članom društva in ostalim občanom KS Branik različno športno vadbo v kolektivnih in individualnih športih, rekreacijo v obliki pohodov in izletov, tekmovanje na turnirjih in srečanjih, tekmovanje v ligah in množično rekreacijo.

Slika 1 Pohod po Oljčni poti Simona Gregorčiča

V obdobju od ustanovitve do danes je društvo doživljalo različna obdobja uspešnosti delovanja, od množičnosti in raznovrstnosti športno-rekreativnih aktivnosti v kraju do skoraj popolne pasivnosti v njegovem delovanju. Aktivnost je bila odvisna od izgradnje in vzdrževanja objektov in zagnanosti članstva za izvajanje posameznih športno-rekreativnih dejavnosti.

V zadnjih letih je delovanje športnega društva odvisno predvsem od aktivnosti balinarske sekcije, ki v povezavi z OŠ Branik, lovsko družino in turističnim društvom organizira različne športno-rekreativne in družabne prireditve v kraju in svojim članom omogoča tudi te aktivnosti na območju cele države. Izvajanje treningov in rekreacije se izvaja praktično preko celega leta, če le omogočajo vremenski pogoji. Zato bi bilo dobro, če bi se balinarski igrišči vsaj pokrili in s tem zavarovali pred padavinami.

Balinarska sekcija letno organizira vsaj štiri turnirje na odprtem balinišču, ki se jih udeležijo moštva iz različnih krajev goriške regije pa tudi iz Ljubljane in notranjske. Poleg tega so se člani društva udeležujejo številnih turnirjev po Sloveniji. Tako so se v letu 2018 udeležili turnirjev v Ajdovščini, Kanalu, Baču, Lozicah, Renčah, Ljubljani, Postojni, Podnanosu, Vipavi, Cesti, Dolgi Poljani, Novi Gorici, Idriji in Budanjah. Na teh turnirjih so člani društva dosegli dobre rezultate, še posebno, če se upošteva skromna sredstva društva in to, da se trenira in rekreira samo na odprtem in nepokritem balinišču v lasti KS Branik.

V novembru 2017 se je balinarska sekcija prvič vključila še v zimsko ligo goriškega območja 2017-2018 v kateri je nastopala tudi v sezoni 2018-2019. Letos pa se udeležuje tudi letne lige zgornje vipavske doline.

Slika 2 Balinarji pred turnirjem

Z osnovno šolo Branik smo v letu 2018 tudi organizirali aktivnosti za spoznavanje balinanja pri otrocih s čemer želimo povečati zanimanje za balinanje pa tudi druge športe pri mladih in najmlajših, da ne bodo vezani samo na elektronske medije.

Slika 3 Balinanje z osnovnošolci

Športno društvo si prizadeva, da bi potekale aktivnosti tudi na področju iger z žogo v malem nogometu in košarki, v namiznem tenisu in v organizaciji pohodništva ter prostovoljnega dela članstva.

Slika 4 Martinov turnir z ženami

Od leta 2017 društvo vodi g. Vidmar Bruno, ki mu pomagajo tudi novoizvoljeni organi društva. Razveseljivo je, da v zadnjem obdobju precej podjetij in samostojnih podjetnikov spoznava pomen aktivnosti našega društva in pomagajo pri njegovih aktivnostih s sponzorskimi sredstvi. Tako se našemu tradicionalnemu sponzorju podjetju MAHLE pridružujejo še novi sponzorji, ki omogočajo sicer skromno, a zelo bogato delo športnega društva.

Slika 5 Sponzor društva

 

Prispevek pripravil Miloš Pavlica

 

Back to top
Preskoči na orodno vrstico