Iskanje:       
Glavna_slika

Zlati Grozdi 19. Velikonočna številka

 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/bran01/domains/branik.si/public_html/includes/file.inc on line 644.
|

Vsebina

BOŽJA HIŠA, HIŠA GOSPODOVA, SVETIŠČE …

Osrednja tema te velikonočne številke Zlatih grozdov je v zvezi z gornjim naslovom. Gre za obširno in večpomensko vsebino, ki je ni mogoče zajeti v nekaj člankih. Pa vendar je tu nekaj vidikov.

Upoštevajoč velikonočne praznike, ki nas vodijo v osrednje odrešenjsko dogajanje, je prav, da smo najprej pozorni na našega Odrešenika Jezusa Kristusa. Ko apostol in evangelist Janez opi-suje Jezusovo učlovečenje, pravi: »In Beseda je meso (človek) postala in se naselila med nami« (Jn 1,14). V originalnem – grškem jeziku je za »se naselila« uporabljen izraz, ki dobesedno pomeni »je postala šotor«. To se navezuje na starozavezno bivanje Boga z njegovim ljudstvom.

Proti koncu svojega javnega delovanja je Jezus s svojim nastopom v jeruzalemskem templju zelo odločno pokazal gorečnost za svetost Božje hiše. Brez prizanesljivosti je pometel z vso navlako, ki je hišo molitve spreminjala v tržnico. Ko so Judje od njega zahtevali znamenje, da sme tako delati, jim je odgovoril: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil!« Ta odgovor se jim je zdel nesmiseln in ga niso razumeli. Apostoli pa so kasneje (v luči Jezusovega vstajenja) spoznali, da je govoril o templju svojega telesa. Umorjeni Jezus je tretji dan vstal od mrtvih s poveličanim telesom. Jezus je res novi tempelj, pravo in popolno svetišče nove zaveze.

Vsi, ki smo po svetem krstu deležni njegovega odrešenja, sestavljamo in oblikujemo svetišče in zgradbo iz živih kamnov. Gre za duhovno zgradbo, ki je Kristusova Cerkev, iz živih kamnov zgrajeno Božje ljudstvo. Zato pravi apostol Pavel: »Potemtakem niste več tujci in priseljenci, temveč ste sodržavljani svetih in domačini pri Bogu. Sezidani ste na temelju apostolov in prerokov. Vogelni kamen pa je sam Jezus Kristus, ki spopolnjuje celotno zgradbo, tako da raste v svet tempelj v Gospodu. Vanj se z drugimi tudi vi vzidavate za božje bivališče v Duhu« (Ef 2, 19–22). Ne le Cerkev kot celota, ampak tudi posa-mezni krščenci smo »tempelj svetega Duha«. Iz tega jasno sledi, da moramo spoštovati svoje telo in telesa drugih. Tudi telesa umrlih, v katerih je bila duša in duh, moramo spoštovati. Spoš-tovanje kot tudi onečaščenje prihaja najprej iz nas, iz našega srca, iz notranje naravnanosti, šele potem se to izraža tudi na zunaj v raznih dejanjih.

Isto velja tudi za naš odnos do svetih krajev kot so cerkve, svetišča, pokopališča in razne svete stvari. Človeštvo je že od začetkov svojega zavedanja postavljalo razna svetišča svojim božan-stvom. To so kraji posebne božje navzočnosti, zato pa predvsem kraji molitve in drugih nači-nov povezovanja z Bogom. Za nas kristjane so cerkve posvečeni kraji. Izraz dom Božjega ljudstva (domus ecclesiae) hoče poudariti, da je cerkev tista zgradba, kjer se zbirajo udje Kristusove Cerkve, Božje ljudstvo, da izvršuje svojo posebno dejavnost: posluša Božjo Besedo, skupaj moli, preje-ma zakramente in obhaja evharistijo. Ta in še druga bogata simbolika in pomen cerkve – svete stavbe je lepo izražena v posvetilni molitvi, ki jo škof glasno moli pri posvetitvi cerkve. To, da so cerkve posvečene, pomeni, da so njeni prostori izvzeti iz vsakdanje rabe. Torej so in nam morajo biti nekaj drugačnega in bolj svetega kot na primer: tržnica, klepetalnica, jedilnica, plaža … V tem smislu vzemite v naslednjih straneh za dobronamerno razno opominjanje in spodbuanje k temu, kaj je primerno v Božji hiši, ker gre za naše odnose do Boga kot tudi do Božjega ljudstva, ki ima poleg svojih domov tudi svojo Božjo hišo.

Resnično verni kristjan razume svoje življenje kot romarsko pot k Bogu. Jezus govori o večnem življenju kot o prebivanju v »nebeških bivališčih«. Cerkve so duhovna počivališča na tej poti. V njih se človek ustavlja, da bi se z osebno in skupno molitvijo, z Božjo Besedo in zakramenti krepčal za nadaljnjo pot.

Vsi, ki smo se trudili za vsebino in sestavo teh Zlatih grozdov, želimo, da bi se ob branju in pre-mišljevanju vsaj nekoliko okrepčali in obogatili na nadaljnji poti. Četudi bo tedaj že nekaj veliko-nočnih praznikov mimo, pa ne sme biti mimo naše velikonočno verovanje in ravnanje v vsakda-njem življenju. »Vstal je Kristus, aleluja, vstali bomo tudi mi, aleluja …!«

župnik Rafael

 

POVEZAVA DO GLASILA