Športno društvo Branik je bilo ustanovljeno že leta 1976 z namenom, da se povežejo osebe, ki se ukvarjajo s športom in rekreacijo predvsem na območju KS Branik in s tem omogoči boljše pogoje za zdravo in uspešno življenje občanov.

Cilji društva so:
• skrb za vključevanje kar največ zainteresiranih občank in občanov krajevne skupnosti v športno in rekreacijsko aktivnost,
• skrb za opremo in inventar ter vzdrževanje igrišč in objektov v lasti KS namenjenih izvajanju športno-rekreativne dejavnosti,
• skrb za usposabljanje strokovnih kadrov in izpopolnjevanje članstva za vodenje aktivnosti in vključevanje v različna ligaška tekmovanja,
• ustvarjanje pogojev za kulturno, zabavno in družabno življenje članov društva in ostalih občank in občanov KS Branik
• povezovanje z drugimi sorodnimi društvi v kraju, območju in RS.

Za doseganje namena in ciljev društva se izvajajo različne nepridobitne aktivnosti, ki omogočajo članom društva in ostalim občanom KS Branik različno športno vadbo v kolektivnih in individualnih športih, rekreacijo v obliko pohodov in izletov, tekmovanje na turnirjih in srečanjih, tekmovanje v ligah in množično rekreacijo.

V obdobju od ustanovitve do danes je društvo doživljalo različna obdobja uspešnosti delovanja, od množičnosti in raznovrstnosti športno-rekreativnih aktivnosti v kraju do skoraj popolne pasivnosti v njegovem delovanju. Aktivnost je bila odvisna od izgradnje in vzdrževanja objektov do zagnanosti članstva za izvajanje posameznih športno-rekreativnih dejavnosti.

V zadnjih letih je delovanje športnega društva odvisno predvsem od aktivnosti balinarske sekcije, ki v povezavi z OŠ Branik in turističnim društvom organizira različne športno-rekreativne in družabne prireditve v kraju in svojim članom omogoča tudi te aktivnosti na območju cele države. Izvajanje treningov in rekreacije se izvaja praktično preko celega leta, če le omogočajo vremenski pogoji. Zato bi bilo dobro, če bi se balinarski igrišči vsaj pokrili in s tem zavarovali pred padavinami.
Balinarska sekcija letno organizira vsaj štiri turnirje na odprtem balinišču, ki se jih udeležijo moštva iz različnih krajev goriške regije pa tudi iz Ljubljane in notranjske. Poleg tega so se člani društva udeležili še enajstih turnirjev po Sloveniji in sicer v Ajdovščini, Kanalu, Baču, Lozicah, Renčah, Ljubljani, Postojni, Podnanosu, Vipavi in Budanjah. Na vseh turnirjih so člani društva dosegli dobre rezultate, še posebno, če se upošteva skromna sredstva društva in to, da se trenira in rekreira samo na odprtem in nepokritem balinišču v lasti KS Branik.
V novembru 2017 se je balinarska sekcija vključila še v zimsko ligo goriškega območja v kateri nastopa 15. ekip.
Z osnovno šolo Branik se bodo tudi organizirale aktivnosti za spoznavanje balinanja pri otrocih s čemer naj bi se povečalo zanimanje za balinanje pa tudi druge športe tudi pri mlajših, da ne bodo vezani samo na elektronske medije.

Športno društvo si prizadeva, da bi potekale aktivnosti tudi na področju iger z žogo v malem nogometu in košarki, v namiznem tenisu in v organizaciji pohodništva ter prostovoljnega dela članstva.

Od leta 2017 društvo vodi g. Vidmar Bruno, ki mu pomagajo tudi novoizvoljeni organi društva.

Back to top
Preskoči na orodno vrstico